Informatie

De gemeente Gooise Meren knapt de ruimte rondom het gemeentehuis op. Het gaat om:

  • het plein voor het gemeentehuis,
  • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis,
  • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis.

De gemeente wil dat iedereen (de bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers) meedenkt over het nieuwe ontwerp van deze ruimte. Dit is gebeurd door een enquête en diverse bijeenkomsten met belanghebbenden.

Onderstaande proces is doorlopen.

Stap 1: Verzamelen ideeën en Meedoen!

De gemeente heeft veel ideeën en verbeterpunten over een nieuw ontwerp van de ruimte rondom het gemeentehuis ontvangen. De ideeën en verbeterpunten zijn binnengekomen via: de online enquête, de enquêtes tijdens de week van de toegankelijkheid en de interviews met instellingen en ondernemers. Al deze informatie is samen met bewoners, instellingen en ondernemers verder uitgewerkt in ontwerpsessies.

Stap 2: Ontwerp maken

In totaal hebben zich ruim 50 deelnemers aangemeld voor de werkgroep. De werkgroep heeft onder begeleiding van Aveco de Bondt een nieuw ontwerp gemaakt voor:

  • het plein voor het gemeentehuis;
  • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis;
  • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis.

De werkgroep heeft drie creatieve ontwerpsessies achter de rug. De verslagen van deze ontwerpsessies zijn onder het kopje Nieuws gepubliceerd.

Stap 3: Ontwerp presenteren en mening vragen

Het ontwerp is tijdens een inloopavond door de werkgroep toegelicht. De binnengekomen opmerkingen op het ontwerp zijn door de werkgroep verwerkt. Het aangepaste ontwerp staat onder het kopje “Ontwerp”.

Stap 4: Goedkeuring politiek

Het nieuwe ontwerp is door de politiek besproken en definitief gemaakt.  Het voorlopig ontwerp is door de raad op 9 oktober 2019 goedgekeurd. Momenteel wordt een definitief ontwerp opgesteld en 21 januari 2020 bespreken we die tijdens een bijeenkomst in de avond.