Informatie

De gemeente Gooise Meren wil de ruimte rondom het gemeentehuis opknappen. Het gaat om:
  • het plein voor het gemeentehuis,
  • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis,
  • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis.
De gemeente wil dat iedereen (de bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers) meedenkt over het nieuwe ontwerp van deze ruimte. Ook u kunt dus meedoen en meedenken! Daarvoor worden de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: Verzamelen ideeën en Meedoen!

De gemeente heeft inmiddels veel ideeën en verbeterpunten over een nieuw ontwerp van de ruimte rondom het gemeentehuis ontvangen. De ideeën en verbeterpunten zijn binnengekomen via: de online enquête, de enquêtes tijdens de week van de toegankelijkheid en de interviews met instellingen en ondernemers. Al deze informatie wordt op dit moment samen met bewoners, instellingen en ondernemers verder uitgewerkt in ontwerpsessies.

Stap 2: Ontwerp maken

In totaal hebben zich ruim 50 deelnemers aangemeld voor de werkgroep. De werkgroep is nu onder begeleiding van Aveco de Bondt een nieuw ontwerp aan het maken voor:

  • het plein voor het gemeentehuis;
  • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis;
  • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis.
De werkgroep heeft inmiddels twee creatieve ontwerpsessies achter de rug. De verslagen van deze ontwerpsessies zijn onder het kopje Nieuws gepubliceerd.

Stap 3: Ontwerp presenteren en Mening vragen

Iedereen krijgt straks de kans om zijn mening te geven over het nieuwe ontwerp. Het ontwerp zal tijdens een inloopmiddag en inloopavond door de werkgroep worden toegelicht. Daarnaast zal het ontwerp op deze site komen te staan onder het kopje “Ontwerp”. Op verzoek kan het ontwerp ook per post ontvangen. De binnengekomen opmerkingen op het ontwerp worden door de werkgroep verwerkt. Het aangepaste ontwerp komt op deze site te staan onder het kopje “Ontwerp”.

Stap 4: Goedkeuring politiek

Het nieuwe ontwerp wordt door de politiek besproken en definitief gemaakt.  De politiek beslist ook over de uitvoering van het ontwerp