Ontwerp

De werkgroep heeft onder begeleiding van Aveco de Bondt een nieuw ontwerp gemaakt voor:

  • het plein voor het gemeentehuis,
  • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis,
  • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis.

Het nieuwe ontwerp is door de politiek besproken en definitief gemaakt.  Het voorlopig ontwerp is door de raad op 9 oktober 2019 goedgekeurd. Momenteel wordt een definitief ontwerp opgesteld en 21 januari 2020 bespreken we die tijdens een bijeenkomst in de avond.

 

Ontwerp

Het nieuwe ontwerp:

 – plattegrond

– 3d beelden (1, 2, 3, 4, 5, 6