Nieuwsberichten

Algemeen

De gemeente heeft veel ideeën en verbeterpunten over een nieuw ontwerp van de ruimte rondom het gemeentehuis ontvangen. Deze informatie is binnengekomen via de online enquête, de enquêtes tijdens de week van de toegankelijkheid en de interviews met instellingen en ondernemers.

De ideeën en verbeterpunten zijn samen met bewoners, instellingen en ondernemers in een werkgroep verder uitgewerkt.

Er hebben zich in totaal ruim 50 deelnemers aangemeld voor de werkgroep. De werkgroep heeft onder begeleiding van Aveco de Bondt een nieuw ontwerp gemaakt.

De verslagen en de impressiefoto’s van de ontwerpsessies vindt u hieronder.

Verslag 1e ontwerpsessie 20 december 2018

Verslag 2e ontwerpsessie 4 december 2018

Groep 1

Groep 2

Groep 3